Select Page

Basses per a la biodiversitat

A Les Llacunes creem basses impermeabilitzades per compactació d’argila, de manera que es minimitza dràsticament l’ús de plàstic en comparació amb els mètodes convencionals.

Les basses contribueixen a la conservació del patrimoni natural, ajuden l’ecosistema mitjançant la purificació de l’aigua, augmenten la biodiversitat, redueixen la petjada ecològica i són un element que combat el canvi climàtic.

 • Intervenció sostenible
 • Conservació de l’entorn
 • Diversitat biològica
 • Educació ambiental
 • Vegetació autòctona
 • Creació d’hàbitat aquàtic

Com et beneficia tenir una bassa?

El sector agrícola utilitza grans quantitats d’aigua i necessita un volum regular que no vagi lligat a les precipitacions.

Les basses naturals emmagatzemen aigua que es pot fer servir per regar els conreus en èpoques de sequera. Poden tenir una capacitat similar a la d’un dipòsit d’obra o de plàstic, però minimitzen l’ús d’aquest material perjudicial pel medi ambient.

Les zones rurals no solen disposar de xarxa de sanejament i el tractament de les aigues es costós pels habitatges.

Una bassa natural complementa el procés de depuració de fosses sèptiques i sistemes de depuració químics. És un sistema terciari on les plantes aquatiques absorbeixen els residus menys visibles i milloren la qualitat de l’aigua per poder-la retornar al medi natural sense cap tipus de contaminació.

Les activitats industrials generen molts residus i se’ls hi exigeix minimitzar el seu impacte ambiental.

Una bassa natural, a part d’emmagatzemar i depurar l’aigua, és una acció de Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) i pot ajudar a l’obtenció de certificacions ambientals. És una mesura compensatòria que redueix la seva petjada ecològica.

El projecte de creació de la teva bassa natural

 • Estudi de viabilitat
 • Redacció i disseny del projecte
 • Moviment de terres
 • Impermeabilització amb argila
 • Plantació d’espècies autòctones
 • Manteniment de la instalació
 • Difusió del projecte
 • Extres pel lleure: tarima, pèrgola, trampoli, observatori de fauna…

Truca al 636 588 314 o escriu a info@lesllacunes.com

Oriol Aisa

Oriol Aisa

Responsable de Les Llacunes

Em dic Oriol i soc tècnic en conservació de la natura. Fa més de 15 anys que treballo en projectes de jardineria, pagesia, conservació de la biodiversitat i gestió forestal. Aquests darrers anys m’han interessat cada cop més els entorns aquàtics i la gestió de projectes que involucrin diferents actors, tant del sector públic com privat.